Wat doen consulenten?


Contact
Mercator 1
6135 KW Sittard
0031(0)46 420 8022
info@crisiskaartzuid.nlWat doen consulenten?

De crisiskaartconsulent ondersteunt de kaartvrager bij het ontwikkelen en vaststellen van het Plan crisiskaart en de samenvatting hiervan in de crisiskaart. De wensen, mogelijkheden en beperkingen van de kaartvrager zijn daarbij uitgangspunt. De consulent onderzoekt systematisch en gestructureerd wat de kaartvrager nodig heeft om eigen regie te krijgen en te houden bij een (dreigende) crisis.

Ondersteuning door de consulent is onafhankelijk van de behandeling en vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. De consulent ondersteunt actief op alle terreinen waar de kaartvrager behoefte aan heeft, maar neemt het proces niet over. De consulent is aanspreekpunt voor kaartaanvragers en kaarthouders en zijn/haar contactpersonen.

Werkzaamheden Crisiskaart consulent
De werkzaamheden van de Crisiskaart consulent kunnen bestaan uit:

1. Voert zelfstandig gesprekken met kaartvragers van een crisiskaart . Dit kunnen informatieve gesprekken zijn en gesprekken om te komen tot een plan en kaart.
2. Verheldert actief de vraag van de kaartvrager en stelt in samenspraak met de kaartvrager en aan de hand van verkregen informatie het Plan Crisiskaart op en let op de volledigheid.
3. Ondersteunt – zonder het proces over te nemen – de kaartvrager bij het onderhouden van contacten met alle partijen die een rol spelen in het Plan Crisiskaart en ziet erop toe dat handtekeningen worden gezet.
4. Vat in samenspraak met de kaartvrager de tekst van het plan samen op een Crisiskaart.
5. Zorgt dat het Plan Crisiskaart en de kaart opgeslagen worden op een centrale plek.
6. Benadert halfjaarlijks kaarthouders om het Plan Crisiskaart te evalueren en stimuleert hen tot het actualiseren van de Crisiskaart.
7. Is aanspreekpunt voor kaartvragers en eigenaren van Crisiskaarten en voor betrokkenen en geeft informatie over (on)mogelijkheden.
8. Kan wanneer de kaartvrager onvoldoende zelfstandig kan aangeven wat haar/zijn wensen zijn, het gesprek aangaan met partijen die een rol spelen bij een crisis.
9. Geeft op aanvraag presentaties over het gebruik van de Crisiskaart en het proces van het opstellen.

Bron: www.crisiskaart.nl