Consulent worden?

Consulent worden?


Contact
Mercator 1
6135 KW Sittard
0031(0)46 420 8022
info@crisiskaartzuid.nl


Wil je crisiskaartconsulent worden?
Meld je dan nu aan:

Consulent worden

 

Verzenden


Kerntaken Crisiskaartconsulent(e)

Een crisiskaartconsulent (hij/zij) is verantwoordelijk voor het opstellen en maken van de Crisiskaart en het plan Crisiskaart in samenspraak met de kaartvrager. De crisiskaartconsulent verheldert de vraag en brengt zo nodig de (probleemsituatie) van de vrager in kaart. Hij /zij helpt de kaartvrager om de Crisiskaart effectief in te vullen, betrekt familie en naasten hierbij en bereidt de kaartvrager voor, tijdens gesprekken met de contactpersonen. Het maken van vervolgafspraken voor het invullen en het actualiseren van de kaart behoren tot de taken.

De crisiskaartconsulent gaat actief het gesprek aan met andere belangrijke partijen in de GGZ en OGGZ en ondersteunt bij het regelen van de gekozen oplossingen, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de contactpersonen. Regelmatig dient er geïnformeerd te worden of de kaartvrager voldoende is geholpen en checkt of deze verdere hulp nodig heeft. Het bewaken van de kwaliteit en onafhankelijkheid van de dienstverlening aan kaartvragers alsmede discreet omgaan met vertrouwelijke informatie is van uiterst belang.